-----------------------------------

ČAKALNE DOBE

Za nujne preglede ni čakalne dobe.
Za redne preglede je čakalna doba največ do enega meseca.
Za vodenje čakalne knjige je odgovorna Metka Šparovec, srednja medicinska sestra.
Za samoplačniške preglede ni čakalne dobe.

ŠTEVILO OPREDELJENIH ŽENSK

Število opredeljenih žensk v naši ambulanti na dan 26.9.2019 je 5380.

Prva obravnava kršitve in zastopnik pacientovih pravic

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:
mag. Jasmina Antonić Babnik, dr.med., spec. ginekologinja in porodničarka
tel.: 01 5185405, v delovnem času ambulante

Zastopniki pacientovih pravic so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.